Je potřeba prsní úvazek na ferratu?

„Prsák mi jenom zavazí. Stejně ho nepotřebuji, protože nepadám. Už to, že jsem si vzal ten drahý ferraťák za 1800 je investice až až.“ A co tak to posunout ještě dál, když už nepadáte. Co tak si nebrat sedák ani ferratovou brzdu? Že přeháním? Asi ano, cena lidského života by totiž preci neměla přesáhnout 2000,-. Tak si řekneme k čemu nám je prsní úvazek. Možná jej skutečně nepotřebujete, tak si vyložme karty, k čemu je.

Síla pádu

Nejdřív si vysvětlíme, jaká síla na vás působí při pádu. K tomu se používá hodnota „Pádový faktor“. Čím vyšší je tohle číslo, tím je pád tvrdší.

Pádový faktor = délka pádu : aktivní délka lana

V našem případě je „aktivní délka lana“ délka tlumiče pádu. Při pádu padáte z vašeho místa až k dalšímu kotvení ve skále (tedy například 4 m), k tomu připočteme délku popruhů (elastické popruhy se natáhnout až na 1 m), délku tlumiče a ejhle najednou máme pád přes 5 metrů. A pádový faktor je přes 5. Abychom si pomohli a snížili náraz při pádu, tak se nám tlumič pádu rozpárá a tím postupně brzdí pád.

Pro srovnání si vysvětlíme, jaký pádový faktor působí na stěně a skále. Při lezení na stěně se dostaneme na maximální pádový faktor 1 (lezec může spadnou maximálně k jističi – tedy délka lana bude maximálně stejně dlouhá, jako délka pádu). Na skálu může lezec spadnout pod jističe. Maximálně však na délku lana. Představte si, jak je jistič s lezcem uprostřed skály. Lezec vyleze 5m (délka lana 5 m), následně spadne a padá až pod jističe (pád je tedy 10 m). Pádový faktor na skále může být až 2. Tady je rozdíl, kdy na ferratě může na lezce působit výrazně vyšší síla.

 

Rozložení zatížení

Zlomená páteř

Když máme jen bederní (sedací) úvazek, jde celá síla pádu do beder. Při větších pádech může dojít ke zlomení páteře, jelikož celá síla působí do jednoho místa. Prstní úvazek nám pomáhá, abychom rozložili pád na větší plochu – to snižuje možnost zranění. Ano, ne vždy se páteř zlomí, protože se podaří dopadnout i lépe.

Prasklá lebka

Prsní úvazek pomáhá i tomu, abychom se nepřetočili. Při pádu může dojít k přetočení těla a „švihnutí“ hlavou. Při švihnutí získáte obrovskou rychlost a náraz do hlavy (i s helmou) není bezpečný.

Přetočení

K přetočení dojde obzvlášť, když máte batoh nebo když nemáme pád pod kontrolou. Navíc když dojde ke zranění (ať už jste při vědomí nebo ne), je lepší pro parťáka (nebo záchranáře), že vás nemusí sbírat a otáčet (při zranění páteře by se s vámi nemělo moc manipulovat). Jste pevnější a lépe se mu bude s vámi pracovat. Lépe se vám bude i odsedat, protože se můžete příjemněji "posadit" do postroje.

Správné uvázání

Aby prstní úvazek dobře fungoval, je potřeba ho správně navázat a provléct ferratovou brzdu. Proto pár pravidel:

  • Při navazování bychom měli myslet na to, že máme být přihrbeni. Když si navážeme úvazek ve vzpřímené pozici, tak je prsní úvaz nefunkční, nepřenáší na sebe zatížení a můžete se dostat do záklonu (to nechceme).
  • Na obrázku dobře vidíte, kudy smyčku provazovat.
  • Smyčka musí mít nosnost minimálně 15kN (tedy měla by být 3x prošitá).
  • Uzel dáváme přibližně na úroveň pupíku, kvůli pozici těžiště.
  • Ferratovou brzdu provazujeme skrz střední uzel – ferratová brzda je pevně na jednom místě a nejezdí.

Tip

Pokud se nechcete zdržovat navazováním prsního a sedacího úvazku, vyzkoušejte provozovací smyčku, kterou provlečete, sepnete karabinou a je to. 

 

Více o smyčce ➜